Saturday, 9 November 2013

Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan - Borneo Hotel, Kota Kinabalu - Oktober 2013

KESAN PETA PEMIKIRAN DENGAN TEKNOLOGI PERSUASIF
TERHADAP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MULTIMEDIA
DALAM KALANGAN PELAJAR BERBEZA GAYA KOGNITIF

Abdul Hadi bin Mat Dawi 1, PhD
Ridza Ahmad Nizam bin Abd Raof 1
Wan Mazlan bin Wan Mohd Rashdi 1

 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak, Malaysia.


Abstrak

(Maklumat lanjut ... Sila hubungi Penulis)

(Kata Kunci: Gaya Kognitif; Pembelajaran Bermakna; Pembelajaran Multimedia; Persembahan Multimedia;  Pencetus;  Peta Pemikiran; Teknologi Persuasif)


No comments:

Post a Comment