Thursday, 20 June 2013

Research & Innovation

Khidmat Konsultasi Berkaitan Penyelidikan & Inovasi

Saya bersedia membantu anda dan menyumbang kepakaran dalam :
a) Penyelidikan Pendidikan
b) Penyediaan Tesis/Projek Penyelidikan - Peringkat Sarjana Muda, Master, PhD
b) Pembangunan Bahan Multimedia
c) Analisis Data Kuantitatif (Multivariate Data Analysis)/SPSS
d) Penyediaan Modul  Berasaskan Reka Bentuk Pengajaran
e) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)Rekod Pencapaian:
1. Anugerah Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia Nov 2008 (Projek e-Daftar : Johan )

2. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Kategori Teknologi Maklumat, Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar : Johan )

3. Anugerah Khas ICT Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar)

4. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam (Kategori Perubahan Prosedur) Negeri Perak Okt 2009 (Projek e-SPA : Johan )

5. Anugerah Emas Tiga (3) Bintang Kementerian Pelajaran Malaysia Sempena Konvensyen KMK Okt 2009 (Projek e-SPA)

6. Anugerah Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan Nov 2009 Peringkat Kebangsaan -Anjuran BPG-IPG (Projek e-Takwim : Johan)

7. Anugerah Menteri Besar Perak Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 (Projek e-Chopp : Johan)

8. Anugerah Emas Empat (4) Bintang Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Kebangsaan (Projek e-Chopp)

9. Anugerah Fasilitator KIK Terbaik Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Negeri Perak (Fasilitator Kumpulan TEMAN; Projek e-Chopp).

10. Anugerah Emas Tiga (3) Bintang Sempena Konvensyen KIK Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Okt 2010 (Projek e-Chopp)