Monday, 9 December 2013

International Conference on Virtual Learning Environment (VLE) 2013

THE EFFECTS OF PERSUASIVE VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (PVLE) TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT AMONG STUDENTS
WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES

Abdul Hadi bin Mat Dawi 1, PhD
Ridza Ahmad Nizam bin Abd Raof 1
Zain Hazmi bin Zain Baharin 1

 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak, Malaysia.


Abstract

This study aims to investigate the effects of persuasive virtual learning environment towards learning achievement among digital native students with different cognitive styles.  ........(Keywords: Cognitive Style; Meaningful Learning; Persuasive Technology; Trigger; Virtual Learning)

(Further reading ... Pls contact us)

Saturday, 9 November 2013

Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan - Borneo Hotel, Kota Kinabalu - Oktober 2013

KESAN PETA PEMIKIRAN DENGAN TEKNOLOGI PERSUASIF
TERHADAP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MULTIMEDIA
DALAM KALANGAN PELAJAR BERBEZA GAYA KOGNITIF

Abdul Hadi bin Mat Dawi 1, PhD
Ridza Ahmad Nizam bin Abd Raof 1
Wan Mazlan bin Wan Mohd Rashdi 1

 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak, Malaysia.


Abstrak

(Maklumat lanjut ... Sila hubungi Penulis)

(Kata Kunci: Gaya Kognitif; Pembelajaran Bermakna; Pembelajaran Multimedia; Persembahan Multimedia;  Pencetus;  Peta Pemikiran; Teknologi Persuasif)


Abstract- IMETC 2013 - Bandung Indonesia

The effectiveness of  Persuasive Thinking Map towards Learning Achievement Among Students With Different Cognitive Sytles.

Abdul Hadi bin Mat Dawi 1, PhD
Ridza Ahmad Nizam bin Abd Raof 1
Wan Mazlan bin Wan Mohd Rashdi 1

 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak, Malaysia.

Abstract

(Further reading ... Pls contact us)

(Keywords: Cognitive Style; Multimedia Learning; Multimedia Presentation; Persuasive; Trigger; Thinking Map)

Monday, 14 October 2013

International Malaysian Educational Technology Convention 2013 , Bandung, Indonesia.

                                         
                                          Dr Ana Donaldson (Immediate Past President of AECT)

Thursday, 20 June 2013

Research & Innovation

Khidmat Konsultasi Berkaitan Penyelidikan & Inovasi

Saya bersedia membantu anda dan menyumbang kepakaran dalam :
a) Penyelidikan Pendidikan
b) Penyediaan Tesis/Projek Penyelidikan - Peringkat Sarjana Muda, Master, PhD
b) Pembangunan Bahan Multimedia
c) Analisis Data Kuantitatif (Multivariate Data Analysis)/SPSS
d) Penyediaan Modul  Berasaskan Reka Bentuk Pengajaran
e) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)Rekod Pencapaian:
1. Anugerah Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia Nov 2008 (Projek e-Daftar : Johan )

2. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Kategori Teknologi Maklumat, Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar : Johan )

3. Anugerah Khas ICT Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar)

4. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam (Kategori Perubahan Prosedur) Negeri Perak Okt 2009 (Projek e-SPA : Johan )

5. Anugerah Emas Tiga (3) Bintang Kementerian Pelajaran Malaysia Sempena Konvensyen KMK Okt 2009 (Projek e-SPA)

6. Anugerah Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan Nov 2009 Peringkat Kebangsaan -Anjuran BPG-IPG (Projek e-Takwim : Johan)

7. Anugerah Menteri Besar Perak Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 (Projek e-Chopp : Johan)

8. Anugerah Emas Empat (4) Bintang Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Kebangsaan (Projek e-Chopp)

9. Anugerah Fasilitator KIK Terbaik Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Negeri Perak (Fasilitator Kumpulan TEMAN; Projek e-Chopp).

10. Anugerah Emas Tiga (3) Bintang Sempena Konvensyen KIK Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Okt 2010 (Projek e-Chopp)